Poznaj naszą ofertę

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wytwórstwa, dostarczania betonu, kruszywa oraz robót ziemnych

BETON

Produkcja i dostawa betonu towarowego, kontraktorowego, recepturowego do klienta

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne, wykopy, niwelowanie terenu, karczowanie

KRUSZYWA

Produkcja mieszanek kruszywa łamanego wraz wraz z dostawą